چاپ        ارسال به دوست

مناقصه

اجرای عملیات پروژه سیستم آبیاری تحت فشار فضای سبز شهر مهران
به گزارش سایت اطلاع رسانی شهرداری مهران :*شهرداری مهران در نظر دارد اجرای عملیات پروژه سیستم آبیاری تحت فشار فضای سبز شهر مهران از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نمايد.*
شهرداری مهران در نظر دارد از بین پیمانکاران واجد شرایط نسبت به انتخاب پیمانکار به منظور اجرای پروژه سیستم آبیاری تحت فشار فضای سبز شهر مهران از طریق مناقصه اقدام نمایند.. لذا از كليه شركتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد، با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: مهران – بلوار امام خميني (ره) جنب فرمانداری مهران- شهرداری مهران  مراجعه نمايند. ضمناً در صورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 08433822461- 08433822462 آماده پاسخگوئي مي باشد.
لذا با عنایت به قانون برگزاری مناقصات از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه بندی و صلاحیت مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند.دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ انتشار این آگاهی نسبت به ضمن مراجعه به شهرداری مهران واحد عمران اسناد مناقصه را تهیه نمایند.
-  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
-  هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح تعلق نمیگیرد
-  واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به حساب جاری 0106394401003 بانک ملی جهت خرید اسناد مناقصه.
-  عواقب هرگونه اطلاعات نادرست و رتبه بندی و ظرفیت کار صلاحیت پیمانکار و ...بر عهده پیمانکار می‌باشد
-   به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضا مشروط مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن
-   -پیشنهاداتی که قبل از انقضاء مدت مقرر آگهی واصول شود به ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-  محل تحویل پاکات مناقصه دفتر حراست شهرداری مهران تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ96/12/6خواهد بود.
-  شهرداری مهران در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد
-   ضمنا بازگشایی پاکات مناقصه در تاریخ هفتم اسفند ماه ۹۶ ساعت ۱۳ روز دوشنبه در محل دفتر شهردار خواهد بود
-  تلفن های تماس شهرداری مهران 08433822461- 08433822462
*روابط عمومی شهرداری مهران*


٠٨:٥٧ - شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٦    /    شماره : ٤٧٨    /    تعداد نمایش : ٣٤٧لیست اخبار >>